doorzoek de site
 

Kennisbank


Restafval

Het afval dat we thuis in de vuilnisbak gooien wordt opgehaald door Omrin. De huisvuilauto’s pakken een container op en legen hem in de vrachtauto. Als de wagen vol is wordt het afval vervoerd naar Ecopark de Wierde in Oude Haske. Daar staat een zogenaamde SBI, een Scheidings- en Bewerkings Installatie. In deze installatie wordt het grijze afval fijn gemaakt. Met grote grijpers wordt afval op een lopende band gelegd waar er nog allerlei zaken uit worden gehaald.

Bijvoorbeeld metaal (blikjes) maar ook plastic en kleine restjes GFT (groente, fruit en tuinafval). Van het GFT wordt biogas gemaakt.

 

Verbranden

Hoe je ook je best doet met preventie, hoeveel afval je ook hergebruikt, je houdt altijd een berg afval over. Als alles eruit is gehaald wat nog te gebruiken is wordt de rest verbrand in speciale verbrandingsinstallaties. Zo’n verbrandingsinstallatie is eigenlijk een hele grote oven. Het afval wordt er bij hoge temperaturen verbrand. De warmte die hierbij vrij komt wordt weer gebruikt om energie op te wekken.

 

Verbranden is beter dan storten. Maar als je bergen afval verbrandt komt er erg veel rook vrij en bij sommige afvalsoorten komen er giftige stoffen vrij. Voor het schoonmaken van die rook zijn heel ingewikkelde en dure rookgasreiniginginstallaties nodig. De REC in Harlingen, waar het te verbranden afval uiteindelijk nar toe gaat, heeft zo'n reinigingsinstallatie.

 

Storten

Tot 1995 mocht afval gestort worden. Nu moet alle afval dat niet hergebruikt wordt en wel kan branden naar de verbrandingsinstallaties. Op de oude stortplaatsen komt nu ook veel minder afval dan vroeger. Veel van die oude stortplaatsen zijn nu gesloten. Omdat er tegenwoordig toch veel meer afval hergebruikt moet worden en de nieuwste stortplaatsen toch ruimte over hadden, doen die stortplaatsen nu veel aan recycling en verwerking van afval.

 

Toch goed scheiden

Ondanks dat in de installatie nog heel veel uit het restafval kan worden gehaald is het wel belangrijk om toch goed je afval te scheiden. Afval dat al gescheiden kan worden ingezameld kan makkelijker, goedkoper en milieuvriendelijker worden verwerkt. Van bijvoorbeeld het GFT-afval uit de groene container kan direct compost worden gemaakt. Dat is natuurlijk veel goedkoper dan dat het eerst naar zo’n dure SBI moet. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld papier en glas. Goed je afval blijven scheiden dus!