doorzoek de site
 

Ons aanbodexcursie

Noardlike Fryske Wâlden, Takomst foar in Unyk Lânskip


Periode:

September
Tijd:9.00 tot 14.00
Plaats:Bij de boer op het erf. Iedere school werkt bij een andere boer en krijgt de adresgegeven toegestuurd.
Startplaats:De gids ontvangt de school bij de boer op het erf.
Kosten:1 euro
Inhoud:

Een uniek ervaring op het erf van de boer. Laat de kinderen beleven welke belangrijke rol de boeren spelen in het natuurbeheer van het landschap.

 

Onder begeleiding van een gids van Landschapsbeheer Friesland, een educatief begeleider en de boer gaan de kinderen onder andere elzensingels snoeien en zagen.

Daarnaast krijgen ze creatieve opdrachten in het veld onder begeleiding.

 

Op school bereiden jullie de veldwerkdag voor met een lespakket.

 

Het onderhoud aan het landschap is noodzakelijk om de elzensingels en dykswâlen kwalitatief sterk en vol te houden.

De leden van de Noardlike Fryske Wâlden zetten zich in voor 150 kilometer aan houtwallen en 1500 kilometer aan elzensingels.

Website:www.noardlikefryskewalden.nl

Coördinatie:

Floriske Okkema en Fokje Posthumus

info@pingo-pet.nl 0512 748063

Aanmelden:Je kunt je niet meer aanmelden voor deze activiteit.


terug naar overzicht UurNatuur