doorzoek de site
 

Kennisbank


Biodiversiteit

Het leven op aarde kent veel variaties. Of het nu gaat om de kleinste bacteriën, schimmels en planten of de grootste dieren, de tropische regenwouden of de Friese weilanden, elke levensvorm, elk ecosysteem is uniek en onvervangbaar.

Deze grote verscheidenheid noemen we biodiversiteit.

 

Waarom is het belangrijk om te werken aan  biodiversiteit?

De belangrijkste reden om te werken aan biodiversiteit ligt in elk geval dicht bij huis.

Biodiversiteit biedt kansen voor het creëren van een mooie, aantrekkelijke leefomgeving, een verbetering van het vestigingsklimaat voor bedrijven en bewoners, een uitbreiding van de recreatieve functies en een versterking van de natuurwaarden en de eigen identiteit van een gemeente. Een biodiverse woon- en werkomgeving heeft kwaliteit, is aantrekkelijk en aangenaam om in te verblijven en te recreëren.

 

Wat zijn dan de belangrijkste functies van biodiversiteit voor de gemeente Achtkarspelen?

Een groene en gevarieerde omgeving bevordert het welzijn (woon- en leefgenot) van bewoners. Het kan dienen als ontmoetingsplek voor jong en oud maar ook als rustpunt. Je kunt er in wandelen of sportief bezig zijn, je steekt er wat van op en het maakt een dorp of woonwijk mooier en aantrekkelijker.

 

Daarnaast kent een gezond ecologisch systeem belangrijke regulerende functies.  Een robuuste en gevarieerde groenstrook met beplanting en bomen reinigt lucht, vangt stof, bevordert de waterafvoer bij regen, remt wind, reguleert temperatuur en isoleert geluid. Ook is het een ideale leefomgeving voor allerlei kleine zoogdieren, vogels en insecten om in te leven.

 

Verder hebben groen en water een belangrijke economische functie nl. een natuurlijke omgeving is meestal een belangrijke voorwaarde bij vestiging van bedrijven en burgers hebben vaak meer geld over voor een huis met groen of water voor de deur.

Een natuurlijke omgeving verbetert dus uiteindelijk in heel veel opzichten het leefklimaat!

 

downloads en links:

biodiversiteit in eigen tuin

www.biodiversiteit.com